داستان ازدواج

کتابی در مورد داستان ازدواج یک جوان به توصیه مادرش، که علارغم تلاشهای شایان برای از زیر آن در رفتن، باز هم راه به جایی نمی برد و ناکام می شود.

ماه عسل

کتابی در ادامه داستان ازدواج، از ماجرای ماه عسل در جزایر قناری، پرش با چتر از ارتفاعات، تماشای نهنگ ها در اقیانوس، و البته باده گساری و غرغرهای مفرط!

  • دراینستاگرام دنبال کنید

© 2020 by Amin Tavakoli